Уважаеми ученици, родители и учители,

 

Информираме Ви, че съгласно Заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на МЗ и Заповед №РД 09-3610/31.12.2020  г. на МОН, от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при следната организация:

  1. От 04.01.2021 г. (понеделник) се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас включително. Учебните часове започват в 08:00 ч. и се спазва нормалният дневен режим, който е установен в началото на учебната година.
  2. За периода 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г. включително обучението на учениците от V до VII клас продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда при спазване на утвърдения график на учебните часове.
Споделете

Leave a Comment