Първи учебен срок 2020/2021

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 

График за провеждане на консултации от учителите

График за провеждане на допълнителен час на класа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМЕН ЧАС НА УЧИТЕЛИТЕ


Втори учебен срок 2019/2020

График за родителски срещи за II срок

График за провеждане на консултации от учителите

График за провеждане на допълнителен час на класа

График за приемен час на учителите


Втори учебен срок 2018/2019

График за класни и контролни работи за II срок

График за родителски срещи за II срок

График за провеждане на консултации от учителите

График за провеждане на допълнителен час на класа

График за приемен час на учителите

 

Първи учебен срок 2018 – 2019

График за провеждане на контролни и класни работи

 


Архивни:

Втори учебен срок 2017- 2018 г.

График приемни часове на учителите

График за допълнителен час по ФВС и час за спортни дейности

График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на допълнителен час на класа

График за допълнителна работа и консултации по учебни предмети на учителите


Първи учебен срок 2017 – 2018

График Приемни часове

График консултации

График Допълнителен час на класа

Споделете