ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. САРАЯ!

Тук ще намерите основна и допълнителна информация за учебно-възпитателния цикъл в ОУ „Христо Ботев“. Нашето училище има 137-годишна традиция, започнала през далечната 1880 г. В реализацията на целите на образованието днес погледът на екипа ни е насочен както към новаторското, актуалното и модерното, така и към традиционното, изконното и ценното.

Дейности и участие в проекти

Започнайте се с нашето училище, нашите проекти и постижения!

Учебни занятия и ваканции

Учебно разписание на ОУ „Сарая“.

Ваканции, утвърдени от МОН за учебната 2017 – 2018 г.

Дневен режим – смени и ЦДО.

Споделете