Мерки срещу Ковид-19

Уважаеми родители и ученици,

Призоваваме Ви да се запознаете с мерките във връзка с превенция разпространението на Ковид-19, които биват прилагани в ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая. Нека бъдем отговорни един към друг и да направим оптималното, за да имаме ефективна и пълноценна учебна година. От всички нас зависи.

Мерки за превенция на разпространението на Ковид-19

Заповеди и инструктажи за работа в обстановка на Covid-19

Информация, свързана с мерките и обучението, мое да следите и тук.

Споделете