БЮДЖЕТ – 2024 г.

Отчет първо тримесечие

бЮДЖЕТ – 2023 Г.

Отчет трето тримесечие на 2023 г.

Отчет – първо тримесечие на 2023 г.

Бюджет -2022 г.

Годишен отчет – 2022 г.

Отчет – трето тримесечие на 2022 г.

Отчет – второ тримесечие 2022 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.

Годишен отчет за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Тримесечен отчет 01.01.2021 – 30.09.2021 г.

Тримесечен отчет 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет за периода 01.01.2021 – 31.03.2021

 

 

Бюджет за 2020 г.Бюджет за 2019 г.

Годишен отчет за периода 01.01.2018 до 31.12.2018 г

Бюджет 2018 г.

Бюджет 2018 – утвърден

Споделете