Подбор за длъжност „Образователен медиатор“

ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая, обявява подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.   Към оригиналния документ

Read More