Учители и непедагогически персонал в ОУ „Христо Ботев“ с. Сарая

1. Ирина Василева – Старши учител – Начален етап от /I-IV клас/
2. Христина Методиева – Старши учител – Начален етап от /I-IV клас/
3. Мария Ангелова – Старши учител – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

4. Божидарка Стефанова – Старши учител – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

5. Деяна Михалева – Учител ГЦОУД – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/
6. Калинка Радева – Учител ГЦОУД – Начален етап от /I-IV клас/
7. Силвия Димитрова – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

8. Георги Баташки – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

9. Красимира Минова – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

10. Василка Атанасова – Чистач/хигиенист – Помощен персонал
11. Петко Биволарски – Работник поддръжка – Помощен персонал
12. Илия Грозданов – Образователен Медиатор – Обслужващ и помощен персонал

13. Татяна Динчева – Счетоводител Касиер, счетоводство
14. Ангел Малинов – Директор – Управление на институцията

Споделете