Учители и непедагогически персонал в ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая

1. Ангел Малинов – Директор – Управление на институцията (в неплатен отпуск)

2. Ирина Василева –  временно изпълняващ длъжността Директор
3. Христина Методиева – Старши учител – Начален етап от /I-IV клас/
4. Мария Ангелова – Старши учител – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

5. Валентина Димитрова – Старши учител – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

6. Деяна Михалева – Учител ГЦОУД – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/
7. Калинка Радева – Учител  – Начален етап от /I-IV клас/
8. Денислава Василева – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

9. Георги Баташки – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

10. Нина Божинова – учител ГЦОУД -/I-IV клас/

11. Надка Спасова – Учител /лектор/ – Общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /V-VII клас/

12. Василка Атанасова – Чистач/хигиенист – Помощен персонал
13. Петко Биволарски – Работник поддръжка – Помощен персонал, медиатор

14. Стела Александрова – Счетоводител Касиер, счетоводство

Споделете