СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ПО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.
       ОУ „Христо Ботев“ в с. Сарая приема ученици от 1 до 7 клас. За повече информация моля да се обърнете към нас по адрес, имейл или телефонния номер, изписани на страницата за контакт.
      Пълни условия за преместване, записване и приемане в училището прочетете тук.
Споделете