Проект „Твоят час“ и ОУ „Христо Ботев“

Основно училище „Христо Ботев“ в с. Сарая за поредна година е част от проект „Твоят час“.

Групите през учебната 2017/ 2018 г.:

Клуб „Книгата – мой приятел“- Обучителни затруднения с ръководител Ирина Костадинова Василева.

Клуб „Млад математик“- Обучителни затруднения с ръководител Емилия Атанасова Брънчева.

Клуб „Млад приложник“ – Занимание по интереси с ръководител Мария Динчева Ангелова.

Клуб „Футбол“- Занимание по интереси с ръководител Ангел Малинов Малинов.


Клуб „Обичам да творя“

Клуб „Млад приложник“

Клуб „Футбол“

Клуб „Млад математик“

Клуб „Езикът – врата към света“

 

Споделете