Проект Твоят час, клуб Футбол в ОУ Христо Ботев - с. Сарая

Футбол в ОУ „Христо Ботев“ – с. Сарая

Клубът на проект „Футбол“ се ръководи от Ангел Малинов – учител по Физическо възпитание и спорт и директор на ОУ „Христо Ботев“.

Вижте презентация към Клуб „Футбол“ като част от проект „Твоят час“.

Споделете