Клуб „Млад математик” към ОУ „Христо Ботев“ – с. Сарая

Ръководител на проекта е Божидарка Стефанова. Тя е старши учител в  прогимназиален етап по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Човекът и природата, както и класен ръководител на V клас.

 •  Цели

 • Изграждане на устойчив интерес към математиката и формиране на положителна мотивация за нейното изучаване.
 • Затвърждаване, разширяване и повишаване на математическите им способности.
 • Изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.
 • Постигнати резултати

 •  По-голяма част от учениците четат, пишат и сравняват числата до и над 1000.
 • Умеят да събират и изваждат естествени числа до и над 1000.
 • Могат да умножават и делят до и над 1000 с едноцифрени и многоцифрени числа.
 •  Пресмятат числови изрази и спазват реда на действие.
 • Умеят да намират неизвестни компоненти.
 • Знаят мерните единици.
 • Познават геометричните фигури и намират техните обиколки и лица.
Споделете