ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 Г.

Приет на заседание на ПС с Протокол №7/ 08.09.2020г. и утвърден със Заповед №187/ 09.09.2020 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦДО ЗА 2020-2021 Г.


Дневен режим на училището за учебната 2019/ 2020 г.

Приет на заседание на ПС с Протокол №13/ 03.09.2019 г. и утвърден със Заповед №27/ 04.09.2019 г. на директора на училището.


Дневен режим на училището за учебната 2018/ 2019 г.

Приет на заседание на ПС с ПРОТОКОЛ No10 /10.09.2018 г. и утвърден със Заповед No256/ 12.09.2018 г. на Директора на училището.


Дневен режим на училището за учебната 2017/ 2018 г.

приет със Заповед №233/ 11.09.2017 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“

Можете да отворите и изтеглите документа Дневен режим на ОУ „Христо Ботев“ с. Сарая.

Дневен режим ОУ Христо Ботев с. Сарая
Споделете