Утвърдени от МОН Ваканции през учебната 2017 – 2018 година 

Есенна ваканция: 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
Коледна: 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна: 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна: 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни през 2018 г.

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ.
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика.
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Начало и край на втория срок на учебната 2017 – 2018 г:

Начало: 07.02.2018 г.

Край:

  • I – IV клас (14 учебни седмици) – 01.06.2018 г.
  • V – VII клас (16 учебни седмици) – 15.06.2018 г.
  • VIII – XI клас (18 учебни седмици) – 29.06.2018 г.

 

Споделете

Leave a Comment