Мерки за качество на образованието 2017 - 2018 в ОУ Христо Ботев с. Сарая

Със Заповед № 229/ 08.09.2017 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“ бяха описани и утвърдени следните

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Христо Ботев“ – с. Сарая през учебната 2017 – 2018 г.

За прилагането им ще следят както експертите от РУО „Пазарджик“, така и директорът на училището – Ангел Малинов.

 

Споделете

Leave a Comment