Родителска среща на 19.10.2018 г.

Съобщение от директора: Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че на 19.10. 2018 г. ще се проведе редовна родителска среща с класните ръководители на учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая. 1 – 4 клас – от 17.00 ч. 5 – 7 клас – от 17.30 ч. Място: сградата на училището.  

Read More
Химикалка - родителска среща

Родителска среща на 21.02.2018 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че на 21.02.2018 г. ще се проведе редовна родителска среща с класните ръководители на учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Сарая. 1 – 4 клас – от 17.30 ч. 5 – 7 клас – от 17.30 ч. Място: сградата на училището.

Read More