Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая, въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.
Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и ще започва от 9.00 часа.
Учителите ще използват възможностите на електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, офлайн и онлайн  електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител.
Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация.
Оставаме на разположение за съдействие по всяко време.
Бъдете здрави!

Детайли:

В 9.00 ч. започва учебният Ви ден. В профилите си в електронния дневник ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по програмата за понеделник/.

График Начален етап I-IV

1 час 9:00-9:20
2 час 9:30- 9:50
3 час 10:00-10:20
4 час 10:30- 10:50
5 час 11:00-11:20
6 час 11:30-11:50

График Прогимназиален етап V-VII клас

1 час 9:00-9:30
2 час 9:40- 10:10
3 час 10:20-10:50
4 час 11:00- 11:30
5 час 11:40-12:10
6 час 12:20-12:50
7 час 13:00-13:30
Вход в платформата
Споделете

Leave a Comment