ПРОТОКОЛ №4 ОТ СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 20.04.2021 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 20.04.2021 Г.

ПРОТОКОЛ №3 ОТ СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 10.03.2021 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 14.01.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020Г.

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ събрание на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ОТ 08.09.2020 Г.


ПРОТОКОЛ № 4 ОТ СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ 01.07.2020 Г.

Протокол № 3 от събрание на обществения съвет от 13.03.2020 г.

Протокол № 2 от събрание на обществения съвет от 26.02.2020 г.

Отчет на Обществения съвет за учебната 2018-2019 г.

 

Протокол №1 от заседание на обществения съвет от 11.10.2019 г.

Протокол №6 от заседание на обществения съвет от 03.09.2019 г.

 

Протокол №1 от общо събрание на родителите от 22.02.2019

Протокол №2 от заседание на обществения съвет от 28.02.2019

Заповед №145/ 26.02.2019 за състав на Обществения съвет

Протокол №3 от заседание на Обществен съвет на 25.03.2019 г.

Протокол №4 от заседание на Обществения съвет на 11.04.2019 г.

Протокол №5 от заседание на обществения съвет на 05.07.2019 г.


Членове на Обществения съвет при ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая

Изтегли тук. Обществен съвет


Протокол №1 за деветмесечието на 2018 г. от 28.09.2018 г.

Протокол от Обществен съвет – отчет за първо тримесечие

Протокол №2 от Обществения съвет от 15.02.2018 г.

Протокол №1 от Обществен съвет от 06.10.2017 г.


Заседание на Обществения съвет при Основно училище „Христо Ботев“ от 09.01.2017 г.

Изтегли тук. Протокол 2

Заседание на Обществения съвет при Основно училище „Христо Ботев“ от 04.09.2017 г.

Изтегли тук. Протокол 3

 

Споделете