Фитнес на открито в ОУ „Христо Ботев“

Благодарение на спечеления от Кметство с.Сарая проект по Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, училището ни се сдоби с нова придобивка – фитнес на открито. Участието по проекта е по инициатива на кмета на селото Николай Минчев, а монтираните спортни уреди ще могат да се ползват както…

Read More

Футболна среща с ОУ „Асен Златаров“ – Черногорово

Идеята да бъде организирана приятелска среща между ОУ „Христо Ботев“- с. Сарая и ОУ „Асен Златаров“- с. Черногорово бе реализирана от директора на училището в с. Сарая Ангел Малинов, и учителката по физическо възпитание и спорт Иванка Георгиева от с. Черногорово. Основната ни цел е да върнем децата на стадиона. Футболната среща има за цел…

Read More