Учебна програма и графици за II срок (2018/2019)

Учебно разписание Актуална учебна програма на учениците за втория учебен срок Графици: График за класни и контролни работи ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА II СРОК ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ГРАФИК ЗА ПРИЕМЕН ЧАС НА УЧИТЕЛИТЕ

Read More

Ваканции през учебната 2017 – 2018 г. Кога ще почиваме?

Утвърдени от МОН Ваканции през учебната 2017 – 2018 година  Есенна ваканция: 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. Коледна: 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. Междусрочна: 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. Пролетна: 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. Неучебни дни през 2018 г. 21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас…

Read More