Кампания „Сексуално и здравно образование“

Рисунките на петокласници бяха наградени Учениците от ОУ „Христо Ботев“ се включиха в кампанията „Сексуално и здравно образование“, провеждана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пазарджик. В същността си тя представлява поредица от срещи и занимания с ученици, на които се презентират филми,  провеждат се дискусии и други интерактивни занимания, за…

Read More
Мерки за качество на образованието 2017 - 2018 в ОУ Христо Ботев с. Сарая

Качество на образованието в ОУ „Христо Ботев“

Със Заповед № 229/ 08.09.2017 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“ бяха описани и утвърдени следните Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Христо Ботев“ – с. Сарая през учебната 2017 – 2018 г. За прилагането им ще следят както експертите от РУО „Пазарджик“, така и директорът на училището – Ангел Малинов.  

Read More