Организация на обучението от 04.01.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,   Информираме Ви, че съгласно Заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на МЗ и Заповед №РД 09-3610/31.12.2020  г. на МОН, от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при следната организация: От 04.01.2021 г. (понеделник) се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV…

Read More

Учебна програма и графици за II срок (2018/2019)

Учебно разписание Актуална учебна програма на учениците за втория учебен срок Графици: График за класни и контролни работи ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА II СРОК ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ГРАФИК ЗА ПРИЕМЕН ЧАС НА УЧИТЕЛИТЕ

Read More

Графици за втори учебен срок

Тук можете да разгледате или да изтеглите актуални за втория срок на учебната 2017 – 2018 г. графици за класни и контролни работи, допълнителен час на класа, приемните часове на учителите, допълнителни консултации по учебни предмети и др.

Read More