Организация на обучението от 04.01.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,   Информираме Ви, че съгласно Заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на МЗ и Заповед №РД 09-3610/31.12.2020  г. на МОН, от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при следната организация: От 04.01.2021 г. (понеделник) се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV…

Read More

Графици за втори учебен срок

Тук можете да разгледате или да изтеглите актуални за втория срок на учебната 2017 – 2018 г. графици за класни и контролни работи, допълнителен час на класа, приемните часове на учителите, допълнителни консултации по учебни предмети и др.

Read More