Училище „Христо Ботев“, с. Сарая стартира изпълнение на проект BG RRP-1.015-0239  финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

         Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училище “Христо Ботев“, с. Сарая чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

         Обща стойност: 180877,87 лв.

          Начало: 15.04.2024 г.

          Край: 31.05.2026 г.

Споделете

Leave a Comment