НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

      – информация за проекта

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

МОДУЛ  СПОРТ – В УЧИЛИЩЕТО Е СЪЗДАДЕН ОТБОР ПО БАСКЕТБОЛ

МОДУЛ „ИЗКУСТВА“ – КЛУБ ПО ТАНЦИ

      – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

Споделете